Top
Image Alt

Regulament Acces Auto Complex Royal Town

Intrarea  cu autovehiculul în complexul Royal Town reprezintă acordul privind aplicarea dispozițiilor acestui regulament și suportarea sancțiunilor pentru nerespectarea acestuia.

 1. Parcarea complexului Royal Town este proprietate privată în care se aplică legislația în vigoare cu privire la proprietatea privată și la circulația drumurilor publice.
 2. În cadrul complexului, toți conducătorii vehiculelor vor respecta regulile de circulație și de parcare, indicatoarele și marcajele rutiere, aceștia fiind singurii responsabili pentru orice eveniment, administrația Royal Town fiind exonerată de orice responsabilitate.
 3. Administrația complexului Royal Town nu își asumă răspunderea în cazul ivirii/provocării unor daune și/sau prejudicii autoturismelor și/sau bunurilor lăsate în acestea.
 4. Accesul auto în complexul Royal Town se realizează prin scanarea numărului de înmatriculare al autovehiculului sau/și prin apelarea telefonică, ulterior înregistrării în baza de date a numărului de înmatriculare sau a numărului de telefon. Înregistrarea se va efectua la biroul administrativ al complexului ”Royal Town”.
 5. Bariera se va deschide automat prin scanarea numărului de înmatriculare sau prin apelare pentru rezidenții complexului care au un drept de folosință asupra unui loc de parcare, drept dobândit fie prin încheierea unui contract de vânzare-cumpărare având ca obiect un loc de parcare subteran/suprateran sau a unui contract de închiriere cu administrația complexului ”Royal Town”. Pentru rezidenții complexului ”Royal Town” CARE NU DETIN UN DREPT DE FOLOSINȚĂ ASUPRA UNUI LOC DE PARCARE, bariera se va deschide doar prin apelare. Un singur număr de înmatriculare și maxim 2 numere de telefon per apartament vor fi introduse în sistem doar după confirmarea datelor la biroul administrativ al complexului.
 6. Parcarea se va face exclusiv pe locurile de parcare deținute, marcate și confirmate cu biroul administrativ al complexului Royal Town.
 7. Rezidenții complexului ”Royal Town” au luat la cunoștință  de existența  sub locul de parcare a unor trasee de curent electric, gaz, curenți slabi, apă, canalizare și înțeleg că, în urma unei intervenții sau modificări de trasee (sau indiferent de modificări), au obligația de a asigura accesul pentru efectuarea reparațiilor.
 8. Proprietarii locurilor de parcare pot monta blocatoare pe locul proprietate personală respectând poziționarea blocatoarelor existente. Sunt acceptate doar blocatoare de culoare galbenă.
 9. Viteza maximă de circulație în parcarea complexului Royal Town este de 10 km/h, conducătorul auto având obligația de a adapta viteza în funcție de condițiile meteorologice.
 10. Este interzisă staționarea și/sau oprirea pe căile și drumurile de acces, pe trotuare și pe spațiile verzi.
 11. Claxonatul este interzis, iar volumul sistemului audio al autovehiculului va fi redus la intrarea în complex, nerespectarea acestor prevederi ducând la blocarea roții.
 12. Rezidenții complexului Royal Town care dețin un drept de folosință asupra unui loc de parcare, dar nu dețin un autovehicul, vor accesa bariera telefonic și se obligă că autovehiculele vizitatorilor care vor intra în complex sa parcheze pe locul de parcare avut în folosință.
 13. Rezidenții complexului ”Royal Town” care dețin mai multe autovehicule și folosința  unui singur loc de parcare, pot confirma la biroul administrativ mai multe numere de înmatriculare și/sau numere de telefon cu mențiunea că nu va fi permisă parcarea decât pentru un singur autovehicul pe rând. În cazul în care vor fi observate  parcate în complex mai multe autovehicule pentru același locatar în același timp, acesta va fi de acord să achite o taxă de 200 de lei și accesul va fi limitat la un singur autovehicul.
 14. Rezidenții complexului ”Royal Town” care nu dețin în proprietate sau chirie un loc de parcare, pot avea acces auto în complex pentru livrări, sau comenzi pentru taxi-uri, uber, bolt, etc. iar, perioada de staționare nu poate depăși 15 minute calculați de la permiterea accesului în complex. Solicitarea în vederea înregistrării numărului de telefon pentru acces auto se face la biroul administrativ.
 15. În cazul încălcării prevederilor mai sus expuse, administrația complexului ”Royal Town” va lua măsuri în vederea blocării autovehiculului. Deblocarea autovehiculului se va putea face doar în intervalului orar 09:00-18:00 de luni până vineri, după achitarea taxei de deblocare de 200 de lei la biroul administrativ.
 16. În cazul în care se constată încălcări repetate ale prezentului Regulament, administrația Royal Town poate decide să rezilieze contractul de închiriere pentru chiriașii locului/locurilor de parcare .
 17. În cazul în care se constată 3 încălcări a prezentului Regulament, se va achita o taxă de 500 lei, astfel rezidenții complexului ”Royal Town” au luat la cunoștință că pentru primele 2 deblocări de roți ale aceluiași autovehicul se va achita suma de 200 lei, iar pentru a 3-a deblocare a aceluiași autovehicul se va achita suma de 500 lei.
 18. Nerespectarea regulilor din prezentul Regulament dă dreptul administrației Royal Town să blocheze roata autovehiculului în cadrul parcării și suportarea de către conducătorul auto a unei taxe de deblocare de 200 de lei  (pentru primele 2 deblocări) și 500 lei (pentru următoarele) în baza constatării în fizic a încălcării regulamentului sau/și în baza înregistrărilor video .
Call Now Button